496.com 4

496.com食谱笔记:酱烧鲐鲅鱼的做法

用料主料

用料
鲐鲅鱼500g

496.com 1

 • 496.com 2

  鲐鱼500g

油30ml

2张图片

调料

盐3g

“鲐鲅鱼又称鲭鱼,和鲅鱼非常的想象,个头比鲅鱼小一些,肉质要粗一些。刺少,肉厚,富含蛋白质,再我们当地用来酱烧,味道非常不错。”

 • 食盐3g
 • 醋15ml
 • 姜10g
 • 蒜10g
 • 豆瓣酱15g
 • 调和油30ml
 • 洋葱15g
 • 白酒5ml

洋葱15g

食材明细

酱烧鲐鲅鱼的做法

姜10g

主料

1.鲐鲅鱼取出内脏洗净。

豆瓣酱15g

 • 鲐鲅鱼500g

496.com 3

美极鲜5ml

辅料

2.在鱼身两边各划上几刀。

蒜10g

 • 15g
 • 10g
 • 10g
 • 豆瓣酱15g
 • 白酒5ml
 • 3g
 • 美极鲜5ml
 • 花生油30ml
 • 15ml

496.com 4

醋15ml